Innowacje pedagogiczne

WIELOZMYSŁOWE POZNAWANIE KOLORÓW DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Wielozmysłowe poznawanie kolorów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” opiera się na zadaniach, które dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Program powstał w celu przybliżenia dzieciom zagadnień związanych z różnorodnością barw.

JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM

Kształtowanie poczucia patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na inne kultury Europy i różnorodność narodów. Rozwijanie poczucia jedności z kulturą europejską. Wzmacnianie naturalnej ciekawości dziecka i chęci poznania świata poprzez uczestniczenie w zajęciach z wykorzystaniem technik multimedialnych.

TEATR MUZYCZNY "SKRZATY"

Tworzenie w grupie radosnej atmosfery. Nauka umiejętności akceptacji, współdziałania z rówieśnikami i twórczej postawy dziecka poprzez aktywność teatralną, muzyczną i ruchową.

ZACZAROWANY ŚWIAT JOGI

Wykorzystanie systemu jogi, w celu wspomagania terapeutycznego w sferze rozwoju ruchowego, społecznego i emocjonalnego.

ENTLICZEK - PENTLICZEK, JESTEM MAŁY RATOWNICZEK. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W PRZEDSZKOLU

Biorąc pod uwagę, że każde dziecko może uratować komuś życie, istotne jest aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniej. Dzieci mogą służyć pomocą w nagłych wypadkach jednocześnie mobilizując swoich rodziców do aktywności w tym zakresie. W celu przełamania barier podejmujemy próby nauczania pierwszej pomocy wśród najmłodszych.