ZACZAROWANY ŚWIAT JOGI

Wykorzystanie systemu jogi, w celu wspomagania terapeutycznego w sferze rozwoju ruchowego, społecznego i emocjonalnego.

joga

ZAPRASZAMY NA FILM