Aktualności

Zarządzenie Dyrektora określające zasady funkcjonowania Przedszkola

Szanowni Państwo! 

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola w sprawie:  regulaminu określającego zasady funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 21związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Zarządzenie Nr 21 / 2020 (pobierz)

 

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!     

Od dnia 1 września Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie posiada nową stronę internetową www.przedszkole21leszno.pl i funkcjonuje zgodnie z planem w godzinach 6:30 do 16:30.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA ( Zarządzenia - Otwórz )W SPRAWIE REGULAMINU OKRESLAJĄCE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COWID-19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

SZANOWNI RODZICE!

Pragnę Państwa poinformować, że z dniem 1 września 2020 nasze przedszkole funkcjonuje zgodnie z ramowym planem pracy.

Placówka czynna jest w godzinach 6.30- 16.30.

Organizacja pracy przedszkola , w okresie pandemii - procedury i praktyczne rozwiązania wprowadzone w przedszkolu, które obowiązywać będą od 1 września 2020 umieszczone poniżej.

Proszę zapoznać się  z zarządzeniem dyrektora.

Szanowni Rodzice

SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z wytycznymi, jakie dla przedszkoli wydał Główny Inspektor Sanitarny w dniu 30 kwietnia 2020 r. informuję, że w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia w przedszkolu do 24 maja 2020 r.

Propozycję zajęć Psychologa

1. dla rodziców

- dotyczy badań dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje o uruchomiono tam telefonie wsparcia.

- ważne informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opłata za przedszkole za miesiąc marzec

Drodzy Rodzice!!

W dniu wczorajszym i dzisiejszym (tj. 6 i 7 marca) zostały wysłane informacje o odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu w miesiącu marcu na podane przez Państwa e-maile. Prosimy o sprawdzenie czy dotarły do Państwa te informacje.