Aktualności

Zajęcia z religii 12.04-16.04.2021

Witam,

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 12.04-16.04.2021

Jezus żyje

Jezus miłosierny

mgr Maria Rajmanowska- Nowaczyk

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia 2021 r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie Naszego Przedszkola.

Informuję, że z uwagi na ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania przedszkola Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy.


Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,                                                                                                       

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.


W związku z powyższym Rodziców spełniających powyższe wskazania i zgłaszających potrzebę opieki proszę o wypełnienie wniosku i przesłanie go w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres przedszkola tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie co najmniej 1 dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Po przesłaniu wniosku Rodzic zwrotnie otrzyma potwierdzenie oraz informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka.
Po określeniu potrzeb ustalona zostanie organizacja pracy w trybie stacjonarnym- w wyżej wskazanym okresie przewidywana praca w oddziale łączonym.

Dla pozostałych dzieci prowadzona będzie praca w trybie zdalnym poprzez stronę internetową naszego przedszkola .

 Dyrektor

mgr Mariola Czarnota

Wniosek do pobrania

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE MEIN

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy rodzice prosimy wnikliwie przeanalizować załączony dokument i zapoznać się z rozszerzonym zakresem uprawnionych do opieki przedszkolnej na okres czasowego zamknięcia przedszkola.

rozporządzenie MEIN

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dn.26.03.2021

Dyrektor 

mgr Mariola Czarnota

Zajęcia z religii na tydzień 06.04-09.04.2021

Witam,

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 06.04-09.04.2021

Cieszymy się z Wielkanocy

mgr Maria Rajmanowska-Nowaczyk

ODPŁATNOŚĆ ZA M-C MARZEC 2021

Drodzy Rodzice!!

Informujemy, że dnia 6 kwietnia 2021 r. na Państwa e-maile zostały wysłana informacja o odpłatności za pobyt w Przedszkole oraz za żywienie za miesiąc marzec 2021. 

Prosimy o sprawdzenie poczty, w razie problemów proszę o kontakt telefoniczny na numer telefonu 65 520 00 65 lub 663 514 963

Paulina Szyszka

intendent Przedszkola Miejskiego nr 21

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

velikonoce vajka

Wielkanoc to specyficzny czas.
Święta te przypominają nam, że przyroda po zimowym letargu
musi w końcu rozkwitnąć.
Składamy życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
By wiązały się z nowym podejściem
do starych spraw i problemów.
I przede wszystkim – by były one szczęśliwe dla nas wszystkich.

Dyrektor i kadra
Przedszkola Miejskiego nr 21 w Lesznie

Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzaniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Lesznie

z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora

Dyrektor

mgr Mariola Czarnota

Zajęcia z religii

Witam, 

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 29.03-02.04.2021

https://view.genial.ly/605777d8f3bc7f0da6b99207/interactive-image-niedziela-palmowa-przedszkole

https://view.genial.ly/5f85c474e18f770d1934843a/presentation-wielki-tydzien

                              Maria Rajmanowska-Nowaczyk