Aktualności

Zajęcia z religii 12.04-16.04.2021

Witam,

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 12.04-16.04.2021

Jezus żyje

Jezus miłosierny

mgr Maria Rajmanowska- Nowaczyk

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 18 kwietnia 2021 r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie Naszego Przedszkola.

Informuję, że z uwagi na ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania przedszkola Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy.


Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,                                                                                                       

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
- ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.


W związku z powyższym Rodziców spełniających powyższe wskazania i zgłaszających potrzebę opieki proszę o wypełnienie wniosku i przesłanie go w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres przedszkola tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie co najmniej 1 dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

Po przesłaniu wniosku Rodzic zwrotnie otrzyma potwierdzenie oraz informację o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka.
Po określeniu potrzeb ustalona zostanie organizacja pracy w trybie stacjonarnym- w wyżej wskazanym okresie przewidywana praca w oddziale łączonym.

Dla pozostałych dzieci prowadzona będzie praca w trybie zdalnym poprzez stronę internetową naszego przedszkola .

 Dyrektor

mgr Mariola Czarnota

Wniosek do pobrania

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE MEIN

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy rodzice prosimy wnikliwie przeanalizować załączony dokument i zapoznać się z rozszerzonym zakresem uprawnionych do opieki przedszkolnej na okres czasowego zamknięcia przedszkola.

rozporządzenie MEIN

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dn.26.03.2021

Dyrektor 

mgr Mariola Czarnota

Zajęcia z religii na tydzień 06.04-09.04.2021

Witam,

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 06.04-09.04.2021

Cieszymy się z Wielkanocy

mgr Maria Rajmanowska-Nowaczyk

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

velikonoce vajka

Wielkanoc to specyficzny czas.
Święta te przypominają nam, że przyroda po zimowym letargu
musi w końcu rozkwitnąć.
Składamy życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
By wiązały się z nowym podejściem
do starych spraw i problemów.
I przede wszystkim – by były one szczęśliwe dla nas wszystkich.

Dyrektor i kadra
Przedszkola Miejskiego nr 21 w Lesznie

Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzaniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Lesznie

z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora

Dyrektor

mgr Mariola Czarnota

Zajęcia z religii

Witam, 

Przesyłam link do zajęć z dziećmi w tygodniu 29.03-02.04.2021

https://view.genial.ly/605777d8f3bc7f0da6b99207/interactive-image-niedziela-palmowa-przedszkole

https://view.genial.ly/5f85c474e18f770d1934843a/presentation-wielki-tydzien

                              Maria Rajmanowska-Nowaczyk