Pracownicy Przedszkola

Personel pedagogiczny:

 • mgr Mariola Czarnota – dyrektor
 • mgr Aneta Rosadzińska – wicedyrektor
 • mgr Marta Czernikiewicz – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Julia Mostowska – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Aldona Jędraszyk – nauczyciel wspomagający gr. I
 • mgr Monika Małkiewicz – nauczyciel wychowawca gr. II, logopeda gr. II, III 
 • mgr Klaudia Bartkowiak – nauczyciel wychowawca gr. II
 • mgr Małgorzata Kempiak – nauczyciel wspomagający gr. II / w zastępstwie: mgr Kamila Zakrzewska
 • mgr Katarzyna Zagadka – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Sylwia Chyła – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Beata Szmigiel – nauczyciel wspomagający gr. III
 • mgr  Hanna Oleszak   – nauczyciel wychowawca gr. IV
 • mgr Aleksandra Śliwińska – nauczyciel wychowawca gr. V
 • mgr Beata Szpurka – nauczyciel wychowawca gr. V, logopeda gr. I
 • mgr Bernadeta Budzińska – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Renata Grycman – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Anna Przybylak – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Elina Potrzeba – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Małgorzata Chope-Pelec  – logopeda oddziały specjalne
 • mgr Anita Chojnacka – nauczyciel rewalidacji ruchowej

Personel administracyjno – obsługowy:

 • Paulina Szyszka – samodzielny referent
 • Maria Pieczyńksa – pomoc administracyjna
 • Agnieszka Skopińska – szef kuchni
 • Jolanta Kołodziejczyk - pomoc kuchenna
 • Karolina Wolna – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Barbara Moryson – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Justyna Siniecka – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Inga Musiał - pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Magdalena Woroch – pomoc nauczyciela
 • Magdalena Chojnacka – woźna / w zastępstwie: Kamila Reputała 
 • Beata Gołowska – woźna
 • Alina Kazubska – woźna
 • Bernadeta Walachowska – woźna
 • Donata Wiśniewska – woźna
 • Ryszard Mruk – woźny
 • Robert Rangno – woźny, dozorca