Pracownicy Przedszkola

Administracyjne

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie poprzez NABÓR ELEKTRONICZNY lub pobranie dokumentów w siedzibie placówki.

Rodzic składa WNIOSEK tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Rejestrowanie, pobieranie i składanie WNIOSKÓW o przyjęcie dziecka do Przedszkole Miejskie nr 21 w Lesznie  na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie od 7.03.2022r. godz. 8:00 do 25.03.2022r. godz. 15:00.

W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów ,w tym 4 oddziały dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 2 oddziały integracyjne oraz jeden oddział masowy.

Logowanie do sytemu w celu zapisu dziecka

Pracownicy Przedszkola

Personel pedagogiczny:

 • mgr Mariola Czarnota – dyrektor
 • mgr Aneta Rosadzińska – wicedyrektor
 • mgr Marta Czernikiewicz – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Julia Mostowska – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Aldona Jędraszyk – nauczyciel wspomagający gr. I
 • mgr Monika Małkiewicz – nauczyciel wychowawca gr. II, logopeda gr. II, III 
 • mgr Klaudia Bartkowiak – nauczyciel wychowawca gr. II
 • mgr Małgorzata Kempiak – nauczyciel wspomagający gr. II / w zastępstwie: mgr Kamila Zakrzewska
 • mgr Katarzyna Zagadka – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Sylwia Chyła – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Beata Szmigiel – nauczyciel wspomagający gr. III
 • mgr  Hanna Oleszak   – nauczyciel wychowawca gr. IV
 • mgr Aleksandra Śliwińska – nauczyciel wychowawca gr. V
 • mgr Beata Szpurka – nauczyciel wychowawca gr. V, logopeda gr. I
 • mgr Bernadeta Budzińska – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Renata Grycman – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Anna Przybylak – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Elina Potrzeba – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Małgorzata Chope-Pelec  – logopeda oddziały specjalne
 • mgr Anita Chojnacka – nauczyciel rewalidacji ruchowej

Personel administracyjno – obsługowy:

 • Paulina Szyszka – samodzielny referent
 • Maria Pieczyńksa – pomoc administracyjna
 • Agnieszka Skopińska – szef kuchni
 • Jolanta Kołodziejczyk - pomoc kuchenna
 • Karolina Wolna – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Barbara Moryson – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Justyna Siniecka – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Inga Musiał - pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Magdalena Woroch – pomoc nauczyciela
 • Magdalena Chojnacka – woźna / w zastępstwie: Kamila Reputała 
 • Beata Gołowska – woźna
 • Alina Kazubska – woźna
 • Bernadeta Walachowska – woźna
 • Donata Wiśniewska – woźna
 • Ryszard Mruk – woźny
 • Robert Rangno – woźny, dozorca

Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.
Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem
www.przedszkole21leszno.pl
1. Data publikacji strony internetowej: 21-04-2020
2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 21-02-2021
3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 10.12.2020 r.
4. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka”
64-100 Leszno
ul. Armii Krajowej 11
tel.65-520-00-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest Witold Gruszkiewicz.
5. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego).
6. Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Armii Krajowej, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Wejście główne do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę, sekretariat znajduje się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Parking przy ul. Armii Krajowej nie zawiera miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.
7. Informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:
Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

8. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.
9. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.65-520-00-65 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/