Pracownicy Przedszkola

Administracyjne

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

20.02.2023 - 01.03.2023

Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 21 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Lesznie na rok 2023/2024"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/1/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia  10 stycznia 2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno obowiązują następujące terminy podejmowania określonych czynności :

Termin

Rodzaj czynności

06.03.2023-24.03.2023

do 15:00

Złożenie „Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2023-21.04.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

24.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2023-28.04.2023 do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.05.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

05.06.2023-09.06.2023

Złożenie „ Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2023-16.06.2023

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.06.2023-29.06.2023

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Pracownicy Przedszkola

Personel pedagogiczny:

 • mgr Mariola Czarnota – dyrektor
 • mgr Aneta Rosadzińska – wicedyrektor
 • mgr Marta Czernikiewicz – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Julia Mostowska – nauczyciel wychowawca gr. I
 • mgr Aldona Jędraszyk – nauczyciel wspomagający gr. I
 • mgr Monika Małkiewicz – nauczyciel wychowawca gr. II, logopeda
 • mgr Klaudia Bartkowiak – nauczyciel wychowawca gr. II
 • mgr Monika Lejczak – nauczyciel wspomagający gr. II
 • mgr Katarzyna Zagadzka – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Sylwia Chyła – nauczyciel wychowawca gr. III
 • mgr Beata Szmigiel – nauczyciel wspomagający gr. III
 • mgr Małgorzata Kempiak – nauczyciel wspomagający gr. V
 • mgr Beata Szpurka – nauczyciel wychowawca gr. V, logopeda
 • mgr Aleksandra Śliwińska – nauczyciel wychowawca gr. IV
 • mgr Bernadeta Budzińska – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Renata Grycman – nauczyciel wychowawca gr. VI
 • mgr Anna Przybylak – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Elina Potrzeba – nauczyciel wychowawca gr. VII
 • mgr Małgorzata Pelec-Hope – logopeda
 • mgr Anita Chojnacka – nauczyciel rewalidacji ruchowej

Personel administracyjno – obsługowy:

 • Paulina Szyszka – samodzielny referent
 • Maria Pieczyńksa – pomoc administracyjna
 • Agnieszka Skopińska – szef kuchni
 • Karolina Wolna – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Barbara Moryson – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Justyna Siniecka – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Magdalena Woroch – pomoc nauczyciela i opiekun dzieci
 • Magdalena Chojnacka – urlop
 • Kamila Repytała - woźna
 • Beata Goławska – woźna
 • Alina Kazubska – woźna
 • Bernadeta Walachowska – woźna
 • Donata Wiśniewska – woźna
 • Ryszard Mruk – woźny
 • Robert Rangno – woźny, dozorca

Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.
Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem
www.przedszkole21leszno.pl
1. Data publikacji strony internetowej: 21-04-2020
2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 21-02-2021
3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 10.12.2020 r.
4. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka”
64-100 Leszno
ul. Armii Krajowej 11
tel.65-520-00-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest Witold Gruszkiewicz.
5. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego).
6. Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Armii Krajowej, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.
Wejście główne do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę, sekretariat znajduje się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Parking przy ul. Armii Krajowej nie zawiera miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.
7. Informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:
Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

8. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Przedszkole Miejskie nr21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym im.”Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Lesznie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.
9. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.65-520-00-65 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/