PORY ROKU W KOLORACH - ROZWIJANIE EKSPRESJI PLASTYCZNEJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Rozwijanie umiejętności działania w różnych technikach plastycznych, współdziałania z rówieśnikami i twórczej zabawy.

pory roku