Szanowni Rodzice

SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania zajęć i opieki, zapewniającej bezpieczeństwo w placówce dzieciom zgodnie z wytycznymi, jakie dla przedszkoli wydał Główny Inspektor Sanitarny w dniu 30 kwietnia 2020 r. informuję, że w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia w przedszkolu do 24 maja 2020 r.

Nauczyciele w dalszym ciągu będą prowadzić zajęcia zdalne. Równocześnie informuję, że w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola nadal przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem

dyrektor Mariola Czarnota

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora