ROZPORZĄDZENIE MEIN

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy rodzice prosimy wnikliwie przeanalizować załączony dokument i zapoznać się z rozszerzonym zakresem uprawnionych do opieki przedszkolnej na okres czasowego zamknięcia przedszkola.

rozporządzenie MEIN

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dn.26.03.2021

Dyrektor 

mgr Mariola Czarnota