REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

20.02.2023 - 01.03.2023

Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 21 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Lesznie na rok 2023/2024"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/1/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia  10 stycznia 2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania  dokumentów na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno obowiązują następujące terminy podejmowania określonych czynności :

Termin

Rodzaj czynności

06.03.2023-24.03.2023

do 15:00

Złożenie „Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2023-21.04.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

24.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2023-28.04.2023 do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.05.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

05.06.2023-09.06.2023

Złożenie „ Wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.06.2023-16.06.2023

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.06.2023-29.06.2023

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.06.2023

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych