yjmy dla dzieci! Friedrich Froebel

„Friedrich. Froebel stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:

- jedności wszechświata, - szacunku dla dziecka i jego indywidualności, - znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.”

W OPE Świętujemy! Freblujemy! wzięły udział wszystkie grupy z naszego przedszkola, ponieważ propozycje zabaw w tym projekcie przeznaczone były dla dzieci w każdym wieku, a umieszczone inspiracje i propozycje zabaw opracowane zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej, która jest bardzo bliska naszej placówce. Nauczyciele realizowali je w dowolnym dniu o dowolnej porze (w terminie 17.03.2021-21.04.2021 r.), a także w dowolny sposób. Zadania i zabawy miały na celu rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Spójrzmy na zdjęcia w tym albumie i zobaczmy jak dobrze bawiły się dzieci z MP „Przyjaciół Kubusia Puchatka” realizując projekt.